Geriatrie Verpleegkunde (Postbasis)

IDOpleidingOpleidingsduur
011Geriatrie Verpleegkunde (Postbasis)1,5 jaar (18 maanden)

Start opleiding: 6 juni 2016

 

Zorg verlenen aan ouderen is specialistische zorg en vraagt de nodige deskundigheid.

Bent u betrokken bij de diagnostiek, behandeling en zorg voor ouderen en wilt u, u graag verder ontwikkelen in dit vakgebied, dan is deze opleiding iets voor u!

Schrijf u nu in voor de opleiding Geriatrie verpleegkunde

 

Deze opleiding wordt voor het eerst in Suriname en de CARICOM aangeboden.

 

 

Ouderen onderscheiden zich van overige patiënten door multiple aandoeningen en de wijze van presentatie van aandoeningen.

Vaak gaat het bij hun dan om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

 

De zorgverlener gespecialiseerd in de verpleging van ouderen, verleent vraaggestuurde zorg op maat aan ouderen.

De zorg wordt verleend op basis van diepgaande kennis van het  verouderingsproces,, ziekteprocessen met complexe zorgvragen en de relatie tussen beide.

Als gespecialiseerde verpleegkundige herkent u Geriatrische syndromen en complexe zorgsituaties en richt u zich op continuïteit van de zorg. Daarnaast ondersteunt u de  familie en/of begeleider .

 

Als  Geriatrie verpleegkundige differentieert u zich binnen het interprofessionele team als clinical leader. U bent  op de hoogte van de actuele trends en vertaalt deze trends naar innovatieve geriatrische zorgverlening. De Geriatrie  verpleegkundige werkt in een multidisciplinair team en bewaakt de kwaliteit van de individuele en algemene zorgverlening aan ouderen. Het accent van de opleiding ligt op gerontologie, geriatrie en daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s als indiceren, klinisch redeneren en evidence based practice, preventie en ketenzorg.

 

Wat leert u precies?

 • het zelfstandig vorm geven aan de dagelijkse zorgverlening op de verpleegafdeling
 • het vermogen om duidelijk waarneembare veranderingen in de toestand van de ouderen te signaleren en te interpreteren..
 • verantwoordelijkheid voor het zelfstandig diagnosticeren, prioriteren, plannen en interveniëren, in zowel acute als niet acute situaties
 • het bieden van begeleiding door het geven van advies, informatie en voorlichting aan de ouderen en naaste familieleden
 • de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de uitvoering van de dagelijkse zorgverlening aan ouderen
 • het waarborgen van de kwaliteit van de  geriatrische zorg
 • het verzorgen van de schriftelijke verpleegkundige verslaglegging en toelichting naar partners in de geriatrische ketenzorg
 • het gebruik van actuele evidence bease practice
 • Het holistisch beoordelen van de behoeften van de ouderen

Bijbehorende competenties

 • Communicatie
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Organisatie
 • Professionaliteit
 • Kennis ontwikkelen en delen
 • Samenwerking

De meerwaarde van deze opleiding

 • u ontvangt na afronding het diploma Geriatrie verpleegkunde dat de kans biedt om leiding te geven binnen de zorg voor ouderen.
 • competentiegerichte opleiding welke volledig is afgestemd op de geriatrische zorg in Suriname en ontwikkeld met internationale partner
 • u kunt zelfstandig ondernemer binnen de geriatrische zorg worden
 • deze opleiding gaat voor het eerst van start in de regio

 

Duur van de opleiding

De opleiding geriatrie verpleegkunde:

 • is een deeltijdse avondopleiding en duurt 60 weken, bestaande uit 6 perioden van 10 weken (de 10 weken zijn uitgezet in 8 onderwijsweken, 1 studieweek/hertentamenweek en 1 tentamenweek.)
 • is opgedeeld in 4 perioden, d.w.z. dat de totale opleiding 1,5 jaar duurt inclusief de vakantieperiode.
 • heeft twee college dagen in de week en wel op de maandag en vrijdag van 17. 00u – 21.00u

 

Korte inhoud van de opleiding (Competentiegericht- en Modulair onderwijs)

De opleiding Geriatrie verpleegkunde is competentiegericht. Het competentiegericht onderwijs stelt de handelingsbekwaamheid van u voorop (evidence- based/ outcome based). Daarbij gaat het naast de integrale inzet van kennis en vaardigheden bij de beroepsuitoefening, ook om het aanleren van de juiste attitude. De competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld (demand- driven).

 

Tevens wordt de opleiding aangeboden in het modulair onderwijsconcept, bestaande uit 8 modulen waarin zowel het beroepsgerichte deel als de ondersteunende kennis zijn opgenomen. Elke module bestaat uit een theoretisch en een praktisch component. Dat wil zeggen dat in elke module opdrachten zijn verwerkt die u in de praktijk moet uitvoeren. Dit praktisch component vangt aan nadat de daarop betrekking hebbende theorie in zijn geheel is behandeld. Per module houdt u een portfolio (persoonlijk dossier) bij, waarin onder andere uw persoonlijke doelen zijn geformuleerd en de bewijzen van bekwaamheid en voortgang worden verzameld. Daarnaast zijn er stageperioden opgenomen waarin u gericht aan van te voren geformuleerde leerdoelen werken. Per stageperiode houdt u een logboek bij. Aan het eind van de opleiding zal u  een onderzoek moeten verrichten als afstudeerproject. De competenties die tijdens de opleiding succesvol zijn verworven, komen tot uitdrukking in het portfolio, de modulen, het logboek, de stageperioden en het afstudeerproject.

 

Afstudeerproject

U rond de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin u zal laten zien dat u de competenties (een totaal aan kennis, vaardigheden en beroepshouding) als geriatrie verpleegkundige beheerst.  Voorafgaand aan het afstudeerproces vindt er een beoordelingsgesprek plaats welke eveneens onderdeel is van het afstudeerproject.

 

Toelatingseisen

U wordt tot de opleiding Geriatrie verpleegkunde toegelaten als u:

 

 • in het bezit bent van een diploma Verpleegkunde (MBO – V )
 • minimaal (1) één jaar praktijkervaring kunt aantonen;
 • de vaardigheden in Word, Excel en PowerPoint kunt aantonen;

Een bevestigingsbrief van de werkgever is geen vereiste meer. De student is wel zelf verantwoordelijk voor het overleg met de werkgever omtrent de stage periode waarin de praktijk-/werkopdrachten uitgevoerd dienen te worden.

 

Wat zijn de kosten?

De opleidingskosten bedragen circa *SRD 4700  (*Prijswijzigingen voorbehouden)

Kunt u de kosten niet in één (1) keer betalen, dan zijn er een enkele betalingsmogelijkheden;

 • U kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB
 • Bij diverse bankinstellingen kunt u terecht voor het afsluiten van een studentenkrediet of een andere financieringsmogelijkheid

 

Aanmeldingsprocedure

U kunt het inschrijfformulier via onze website www.covab.sr invullen en direct verzenden

 

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de studentenadministratie (email: studadm@covab.sr of tel: 441295/443513 # 249).   

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB

Schrijf je in http://www.covab.sr/inschrijfformulier/