HBO – Health Management

IDOpleidingOpleidingsduur
009HBO – Health Management4 jaar

U bent werkzaam binnen de gezondheidszorgsector als zorgprofessional of wilt ook als niet zorgprofessional carriere maken?

Dan is onze opleiding Health Management bij uitstek de opleiding voor u.

Als health manager bent u ook een leider. In die functie zal u een heldere en consistente visie formuleren en op uw wijze organiseren, veranderen en ontwikkelen binnen de context van zorg. Voorts zult u die visie verbinden met de visie van de organisatie en die overtuigend beargumenteren.

Gezien de diversiteit en complexiteit van de situaties waarin de manager moet kunnen handelen gaat het om een opleiding op HBO niveau.

Tijdens de opleiding wort u door gekwalificeerde docenten aan de hand van een duidelijk beschreven curriculum opgeleidt tot competente managers die tijdig en effectief kunnen inspelen op situaties waarbij de nodige financiële, materiele en menselijke middelen worden aangewend om organisatie en afdelingsdoelen te bereiken in de gewenste beleidsperiode en draagt op innovatieve en creatieve wijze bij aan collectieve bedrijfsvoering door deskundige aansturing van medewerkers met het uiteindelijk doel cliënt gestuurde dienstverlening te garanderen.

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding Health Management is modulair van opzet en omvat 4 studiejaren. Het eerste, tweede en derde studiejaar bestaat uit 10 modulen inclusief de integrale opdracht. De integrale opdracht dient als integratie van het leren op de opleiding en het leren in de praktijk. Deze integratie van het geleerde en de verbreding naar de praktijk van de student maken een leerproces in de werk- of praktijk situatie noodzakelijk, en wordt als volgt gestimuleerd:

De student is in de fucntie van leidinggevende werkzaam, dan wel in de gelegenheid om taken die bij deze functie horen uit te voeren. De student maakt opdrachten die zijn aangereikt door de opleiding in de praktijk. Het werkveld wordt actief bij betrokken bij het onderwijs, doordat zij een interne coach ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de haar deelnemende student(en) aan de opleiding (werkplekbegeleiding). Binnen de modulen worden uitdagende beroepssituaties, beroepstaken en praktijkproblemen als uitgangspunt genomen. Hierbij gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van de student op het gebied van managementcompetenties die in de practijk gewenst zijn.

Vanaf de start van de opleiding houden studenten een portfolio bij, waarin onder andere de bewijzen van bekwaanheden en voortgang worden verzameld. De competenties die tijdens de opleiding succesvol verworven worden komen tot uitdrukking in het logboek, portfolio, de modulen en het afstudeerproject.

 

U heeft interesse en wenst toegelaten te worden, dan heeft u;

  • het diploma Verpleegkunde (MBOV) aangevuld met tenminste een 1 jarige post-basis gezondheidszorgopleiding en 1 jaar werkervaring in een leidinggevende functie
  • of een VWO/HAVO diploma en 1 jaar werkervaring in een leidinggevende functie binnen de gezondheidszorg
  • aantoonbare vaardigheid in Microsoft WORD en PowerPoint .

De collegedagen en tijden zijn: maandag t/m donderdag van 16.15 u – 21.00 u.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze 4-jarige opleiding bedragen circa SRD 21.200. (SRD 5300 p/jr)

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Kunt u het collegegeld niet in 1 keer betalen, dan zijn er een aantal betalingsmogelijkheden. U kunt een betalingsregeling treffen met het EFS College COVAB of een financieringsaanvraag indienen bij de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studenten- administratie (email: studadm@covab.sr                of tel: 441295/443513 # 249).

Aanmeldingsprocedure

Het inschrijvingsformulier kunt u downloaden via onze website www.covab.sr, en volledig ingevuld naar ons verzenden.

 

Uiterlijke inschrijvingsdatum wordt nader bekend gemaakt. 

De intakedagen wordt nader bekend gemaakt. 

De opleiding start in oktober 2017. 

Bezoekt u ook onze pagina; EFS College COVAB.