Kinderverpleegkunde (Postbasis)

IDOpleidingOpleidingsduur
007Kinderverpleegkunde (Postbasis)1,5 jaar

De opleiding kinderverpleegkunde: Is dat iets voor u?

U bent afgestudeerd als Verpleegkundige en kunt goed met kinderen omgaan? U heeft een professionele en kind vriendelijke houding? U bent geduldig, luistert graag en kunt goed observeren? U beschikt met name over uitstekende communicatieve vaardigheden en u heeft een speciaal gevoel voor de jeugd.

Dan bent u de volgende kinderverpleegkundige!

Als kinderverpleegkundige werkt u met en voor kinderen in de leeftijd van 0 – 15 jaar en hun ouders. U richt zich daarbij primair op de gezondheidsvraag van kind en gezin en secundair op preventie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding. De kinderverpleegkundige is werkzaam in alle velden van de gezondheidszorg daar waar een kind met een gezondheidsvraag zich bevindt en kinderverpleegkundige zorg behoeft. De kinderverpleegkundige kenmerkt zich als zorgverlener die snel kan schakelen tussen een stabiele en een acute, spoedeisende zorgsituatie van een kind en gezin, ongeacht de leeftijd van het kind. Het anticiperend vermogen van deze verpleegkundige is daarmee bepalend voor de gehele multidisciplinaire zorg binnen het expertisegebied van de kinderverpleegkunde. Ze is in staat in diverse zorgsituaties haar verantwoordelijkheden af te bakenen en op tijd door te verwijzen naar een samenwerkingspartner. De focus van de zorgverlening is gericht op de somatische zorg, maar ook op het ps De kinderverpleegkundige is in staat snel een relatie op te bouwen met kind en gezin, rekening houdend met culturele-, persoonlijke- en sociaaleconomische aspecten. Kinderverpleegkundigen houden er rekening mee dat ouders emotioneel, sociaal, psychisch geraakt zijn en daarmee kwetsbaarder wanneer hun kind een gezondheidsvraag heeft. ychische, functionele en sociale welbevinden van het kind, gezin en de omgeving.

Kerncompetenties bij het vakinhoudelijk handelen:

 • Verzamelt informatie op diverse manieren en kan deze analyseren en interpreteren.
 • Stelt, op basis van klinisch redeneren, de verpleegkundige zorg vast voor kind en gezin, gericht op het handhaven of (opnieuw) verwerven van het zelfmanagement van de patiënt en diens naasten.
 • Schat risico’s in, signaleert vroegtijdig problemen, kiest interventies en voert deze uit.
 • Kan het verloop monitoren en de resultaten evalueren bij zorgproblemen in de vier gebieden van het menselijk functioneren.
 • Werkt volgens richtlijnen en wijkt daar beargumenteerd vanaf als de situatie of eigen professionele of morele afwegingen daartoe aanleiding geven.
 • Ondersteunt de patiënt bij de persoonlijke verzorging en neemt deze, waar nodig, over in overleg met kind en ouders.
 • Voert alle voorbehouden en risicovolle handelingen uit, met inachtneming van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid.

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding kinderverpleegkunde is een deeltijdse avondopleiding en duurt 60 weken  (1,5 jaar), bestaande uit 6 perioden van 10 weken.

Een opleidingsjaar is opgedeeld in 4 perioden. Een periode bestaat uit 8 onderwijsweken, 1 studieweek/ hertentamenweek en 1 tentamenweek.

Twee dagen in de week wordt er onderwijs (theorie) verzorgd en 1 dag voor de stage (afstudeer opdrachten).

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: deeltijds/ avond
 2. Duur: 1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet: theorie en praktijk
 4. Lesdagen en –tijden: woensdag en donderdag 17.00u. – 21.00u.

 

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Kinderverpleegkunde’ dat de kans geeft om als kinderverpleegkundige op een zorgafdeling binnen de zorginstelling te werken;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan zorgvragers binnen zijn/ haar doelgroep, te weten kinderen;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld.

 

U heeft interesse en wenst toegelaten te worden?

Om tot het onderwijsprogramma toegelaten te worden heeft u:

 1. Een diploma MBO – Verpleegkunde;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Een bewijs van goed gedrag;
 5. Affiniteit met de doelgroep.

 

Het afstudeerproject

De student rond de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/zij de competenties als kinderverpleegkundige beheerst. Hiervoor vindt er een beoordelingsgesprek plaats.

 

 

Wat zijn de kosten?

De opleidingskosten bedragen SRD 3700,-

 

Ook voor onze opleidingen zijn er studiefinancieringsmogelijkheden bij de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

Studiefinaciering NOB bank: http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/08/FACTSHEET-STUDIE-FINANCIERING-NOB-9-AUGUSTUS-2016-BEDRIJFSBUREAU-WL-VERSIE-2.pdf

Overige banken:

http://www.covab.sr/wp-content/uploads/2016/06/Studiefinaciering-banken-voor-fb-en-website.pdf

 

Aanmeldingsprocedure

U vult het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in http://www.covab.sr/inschrijfformulier/

U voegt daaraan toe;

 • Kopie en origineel van uw diploma en cijferlijsten
 • Recent uittreksel uit het bevolkingsregister
 • 2 recente indentieke pasfoto’s
 • Copie van uw geldige ID kaart of paspoort

Alle bovengenoemde documenten dient u te overleggen bij het intakegesprek.

 

Uiterlijke aanmeldingsdatum: vrijdag 19 mei 2017

Teach – in: woensdag 07 juni 2017 om 17.00u.

 Start opleiding: woensdag 21 juni 2017

 

Bezoekt u ook onze   pagina; EFS College COVAB voor meer informatie.

Indien nodig mag u langslopen bij de afdeling studentenadministratie.

Adres: Flustraat no. 08  – 2e etage