Obstetrie & Gynaecologie Verpleegkunde (Post basis)

IDOpleidingOpleidingsduur
019Obstetrie & Gynaecologie Verpleegkunde (post basis)18 maanden (1,5 jaar)

Obstetrie & Gynaecologie Verpleegkunde 2018 – 2019

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, epidemieën, verkeersveiligheid en gezondheidszorg.

Uit promotie onderzoek is gebleken dat moedersterfte doodsoorzaak nummer één is onder jonge Surinaamse vrouwen. De overlijdenskans van de vrouwen blijkt zes maal groter te zijn dan de officiële cijfers aangeven. Van elke 120 vrouwen sterft er één aan complicaties van zwangerschap of geboorte. Voor Suriname geldt dat moedersterfte bij geregistreerde vrouwen twee maal meer is dan de standaarden die gelden in de wereld.

De wereld gezondheid organisatie (WHO) definieert moeder sterfte als de dood van een vrouw terwijl ze zwanger is of binnen 42 dagen na beëindigen van de zwangerschap. Heftig bloedverlies na de bevalling (PPH) is de hoofdoorzaak van aan zwangerschap gerelateerde sterfte. 25% van de moedersterfte wordt veroorzaakt door PPH.

Het EFS College COVAB speelt als opleider van verpleegkundig en verzorgend personeel een belangrijke rol in het behalen van de SDG’s door in samenwerking met het ’s Lands Hospitaal in januari 2018 met de post basisopleiding Obstetrie en Gynaecologie verpleegkunde te starten.

Voorbeelden van taken van een obstetrie- en gynaecologie verpleegkundige:

 • het assisteren van de gynaecoloog of verloskundige tijdens een bevalling.
 • het begeleiden van de zwangere en indien mogelijk haar partner tijdens de bevalling.
 • verzorgen en verplegen van de pasgeborene en zwangere.
 • voorlichting geven aan de ouder(s) over de verzorging van de pasgeborene.
 • specifieke zorg bieden aan een pathologisch zwangerschap, zoals hyperemesis gravida rumdiabetes gravida rum
 • zorg rondom overlijden bij bijvoorbeeld een doodgeboren kind of overleden moeder t.g.v. de zwangerschap.
 • een obstetrie- en gynaecologieverpleegkundige dient de tijd van de bevalling in de gaten te houden.

 

Doelstelling van de opleiding

Verpleegkundigen opleiden tot competente obstetrie & gynaecologie verpleegkundigen, op faciliterend en uitvoerend niveau binnen de zorginstelling, die in staat zijn om methodisch verantwoorde en deskundige verpleegkundige zorg te verlenen aan zorgvragers en haar naasten in alle fasen rondom zwangerschap, baring, kraamperiode met of zonder (zieke) pasgeborene en aan de zorgvrager met een ‘acuut’ gynaecologisch probleem of een gynaecologische aandoening.

Competentie Gericht Onderwijs

De verpleegkundigen worden volgens het principe van competentiegericht onderwijs opgeleid, met als voordeel dat de focus gericht is op het (verder) ontwikkelen van de competenties (kennis/ vaardigheden/ attitude) die de grondslag vormen voor de uitoefening van het beroep Obstetrie & Gynaecologie verpleegkundige op faciliterend en uitvoerend niveau binnen de zorginstelling.

 

Het beroepsprofiel van Obstetrie & Gynaecologie verpleegkundige (O&G)

De Obstetrie & Gynaecologie verpleegkundige heeft een belangrijke regiefunctie binnen het zorgproces van het vakgebied verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. De zorg door de O&G verpleegkundige heeft zich de afgelopen jaren door de ontwikkelingen binnen het vakgebied verspreid over verschillende settings (klinisch, poliklinisch, transmuraal en extramuraal). Binnen deze settings werkt de O&G verpleegkundige samen met diverse kerndisciplines in een multidisciplinair verband. Over het algemeen verleent de O&G verpleegkundige zorg in complexe tot hoog complexe situaties aan de obstetrische en/ of gynaecologische zorgvrager en aan het (on)geboren kind. Binnen de afdelingen Obstetrie en Gynaecologie kan de gezondheidssituatie van de patiënt snel wisselen wat de zorg onvoorspelbaar van karakter kan maken. De O&G verpleegkundige dient haar totale zorg dan ook veelal te plannen vanuit verschillende uiteenlopende beslismomenten. De werkomgeving op de afdeling is er één van uitersten ook in emotionele zin; zo kunnen zorgsituaties samenhangen met geboorte en dood. Aan de medische, verpleegkundige en psychosociale zorg voor de obstetrisch/ gynaecologische zorgvrager moeten specifieke eisen worden gesteld. Juist de O&G verpleegkundige is in staat met haar kennis en ervaring deze zorg binnen haar vakgebied te verlenen.

 

Competenties en taakgebieden volgens CanMEDS – rollen

De O&G verpleegkundige is gericht op het faciliteren en het uitvoeren van zorg aan O&G zorgvragers in diverse settings. Hij/ zij integreert hierbij diverse competenties en kerntaken:

 1. Vakinhoudelijk handelen: de O&G verpleegkundige als zorgverlener
 • Verzamelen en interpreteren van gegevens
 • Plannen van zorg
 • Uitvoeren en bewaken van zorg
 • Evalueren en rapporteren
 1. Communicatie: de O&G verpleegkundige als communicator
 • Bieden van psychosociale begeleiding aan zorgvragers en naasten
 • Geven van gezondheidsvoorlichting en -onderwijs
 • Participeren in multidisciplinair overleg
 1. Samenwerking: de O&G verpleegkundige als samenwerkingspartner
 • Toepassen van systematische zorgverlening
 • Aangaan van een nauwe samenwerkingsverbanden met collega’s
 • Koesteren van ethische aspecten van de zorg
 • Verlenen van effectief consult aan collega’s en andere beroepsbeoefenaren
 1. Kennis en wetenschap: de O&G verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar de recentste ontwikkelingen binnen de wetenschap
 • Toepassen van evidence based practice
 • Signaleren van beleid, trends en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg
 1. Maatschappelijk handelen: de O&G verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar
 • Adequaat optreden bij incidenten of incidenten die de veiligheid betreffen
 1. Organisatie: de O&G verpleegkundige als organisator
 • Effectief en doelmatig werken
 • Bijdragen aan de continuïteit en effectiviteit van de zorginstelling
 1. Professionaliteit en kwaliteit: de O&G verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar
 • Gevraagd en ongevraagd consults verlenen aan andere professionals
 • Uitvoeren van complexe observaties en interventies
 • Initiatieven nemen m.b.t. de kwaliteit van de zorg
 • Initiatieven nemen m.b.t. deskundigheidsbevordering

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: deeltijds/ avond
 2. Duur: 1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet: theorie en praktijk
 4. Lesdagen en –tijden: donderdag en vrijdag van 17.00u. – 21.00u.

 

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Obstetrie & Gynaecologie Verpleegkunde’ dat de kans geeft om binnen de zorginstelling te werken;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan obstetrie & gynaecologie zorgvragers;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld.

 

Toelatingseisen

 1. Diploma MBO – Verpleegkunde;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Bewijs van goed gedrag;
 5. Affiniteit met de doelgroep.

 

Het afstudeerproject

De student rond de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/ zij de competenties als obstetrie & gynaecologie verpleegkundige beheerst. Hiervoor vindt er een beoordelingsgesprek plaats.

Opleidingskosten: SRD 5360,- (exclusief literatuur)

Uiterlijke inschrijvingsdatum: vrijdag 15 december 2017

Teach – in             : woensdag 13 december 2017 van 16.00u – 17.00u.

Start opleiding    : dinsdag 02 januari 2017

 

 Opmerking: 25% van de opleidingskosten dienen voldaan te zijn uiterlijk 20 december 2017.

Het stortingsbewijs en een kopie daarvan dienen overlegd te worden op de teach – in d.d. 20 december 2017.

 

Houdt onze fb pagina:  https://www.facebook.com/efscollegecovab/ in de gaten voor meer informatie.

Enthousiast?    Schrijf je alvast via  http://www.covab.sr/inschrijfformulier/