Diabetes Ziekenverzorgende

IDOpleidingOpleidingsduur
017Diabetes Ziekenverzorgende1,5 jaar (18 maanden)

Post basisopleiding Diabetes Ziekenverzorgende 2017 – 2018

 

Doelstelling van de opleiding

Ziekenverzorgenden opleiden tot competente diabetes ziekenverzorgenden, die in staat zijn om patiënten met diabetes mellitus methodisch te verzorgen, volgens de actueel geldende richtlijnen, standaarden en protocollen. De diabetespatiënten te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van complicaties binnen een multidisciplinair team. De diabeteszorg te organiseren met het oog op kwaliteitsverbetering.

 

Competentie Gericht Onderwijs

De diabetes ziekenverzorgenden worden volgens het principe van competentiegericht onderwijs opgeleid, met als voordeel dat de focus gericht is op het (verder) ontwikkelen van de competenties (kennis/ vaardigheden/ attitude/ persoonlijke kwaliteiten) die de grondslag vormen voor de uitoefening van het beroep diabetes ziekenverzorgende.

 

Het beroepsprofiel van de diabetes ziekenverzorgende

De diabetes ziekenverzorgende speelt een essentiële rol in de zorgverlening en de begeleiding van zorgvragers met het ziektebeeld diabetes mellitus. De situaties, waarin de diabetes ziekenverzorgende haar beroep uitoefent kunnen complex en minder complex zijn. Over het algemeen gaat het om relatief stabiele situaties waarin het handelen voor een belangrijk deel kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Wanneer de situaties complex zijn, werkt de ziekenverzorgende samen met een diabetesverpleegkundige, bij wie dan de supervisie en eindverantwoordelijkheid berust.

 

Taakgebieden

De Diabetes ziekenverzorgende werkt vanuit 7 taakgebieden:

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Kennis en wetenschap
 7. Professionaliteit

Op deze zeven taakgebieden voert de diabetes ziekenverzorgende diverse kerncompetenties uit.

 

De kerncompetenties

De diabetes ziekenverzorgende is gericht op het voorbereiden, het uitvoeren, het evalueren en het vastleggen van de zorgverlening aan zorgvragers met diabetes mellitus en van het leren in de praktijk binnen de zorginstelling. De diabetes ziekenverzorgende integreert hierbij diverse kerncompetenties:

Kerncompetenties bij het vakinhoudelijk handelen:

 • De diabetes ziekenverzorgende bezit de kennis, vaardigheden en beroepsattituden om zorgvragers met diabetes methodisch te verzorgen, volgens de standaarden, richtlijnen, protocollen en beroepscode.

 

Kerncompetenties bij communicatie:

 • De diabetes ziekenverzorgende betrekt de zorgvragers met diabetes en hun naasten bij het zorgproces;
 • De diabetes ziekenverzorgende doet mondeling en schriftelijk verslag over zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij samenwerken:

 • De diabetes ziekenverzorgende werkt intercollegiaal in een multidisciplinair team samen;
 • De diabetes ziekenverzorgende is op de hoogte van de mogelijkheden tot verwijzing naar instanties en andere zorgverleners.

 

Kerncompetenties bij organiseren:

 • De diabetes ziekenverzorgende gaat op verantwoorde wijze met materialen en middelen om;
 • De diabetes ziekenverzorgende houdt alle ontwikkelingen rondom de patiënt bij en zoekt samen met hem of haar naar oplossingen en overlegt zorgvuldig met collega’s en andere zorgprofessionals.

 

Kerncompetenties bij maatschappelijk handelen:

 • De diabetes ziekenverzorgende biedt zorg gerelateerde preventie. Zij draagt bij aan het ‘voorkomen van erger’ door het ondersteunen van het zelfmanagement van zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij kennis en wetenschap:

 • De diabetes ziekenverzorgende participeert in de ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis over diabetes en in de bevordering van de verbreding van deze vakkennis;
 • De diabetes ziekenverzorgende ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan;
 • De diabetes ziekenverzorgende bevordert de deskundigheid van studenten, collega’s, patiënten en andere betrokkenen bij de zorg voor zorgvragers met diabetes.

 

Kerncompetenties bij professionaliteit:

 • De diabetes ziekenverzorgende geeft een zodanige invulling aan haar uitvoerende taken dat kwaliteit wordt gewaarborgd.;
 • De diabetes ziekenverzorgende is betrokken bij het ontwikkelen van beleid van het team;
 • De diabetes ziekenverzorgende kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daarbinnen.

 

Duur en structuur van de opleiding

 1. Type opleiding: deeltijds/ avond
 2. Duur: 1,5 jaar (6 perioden van 10 weken)
 3. Opzet: theorie en praktijk
 4. Collegedagen en –tijden : woensdag en vrijdag telkens van 17.00 u. – 21.00 u.

 

Meerwaarde van de opleiding

 1. Na afronding ontvangt de afgestudeerde het diploma ‘Diabetes Ziekenverzorgende’ dat de kans geeft om als Diabetes ziekenverzorgende te werken binnen de zorginstelling;
 2. De afgestudeerde is in staat zelfstandig en in teamverband zorg te verlenen aan zorgvragers met diabetes mellitus;
 3. De opleiding wordt volledig competentiegericht aangeboden (het accent ligt op de integrale inzet van kennis, vaardigheden en attitude bij de beroepsuitoefening);
 4. De aangeleerde competenties zijn gebaseerd op de vraag van het beroepenveld;

 

Toelatingseisen

 1. Diploma Ziekenverzorgende;
 2. Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint ;
 3. Minimaal één (1) jaar praktijkervaring;
 4. Bewijs van goed gedrag
 5. Affiniteit met de doelgroep

 

Het afstudeerproject

De student rondt de opleiding af met een afstudeerproject oftewel een praktijkgericht onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin de student laat zien dat hij/ zij de competenties als Diabetes ziekenverzorgende beheerst. Hiervoor vindt er een afstudeergesprek plaats.

 

Opleidingskosten: De opleidingskosten bedragen SRD 3550  (Wijzigingen voorbehouden)

Uiterlijke aanmeldingsdatum: vrijdag 26 mei 2017

Teach – in: woensdag 07 juni 2017 om 17.00u.

Start opleiding: woensdag 21 juni 2017