HBO – Verpleegkunde

IDOpleidingOpleidingsduur
016HBO – Verpleegkunde4 jaar

 

HBO – Verpleegkunde

 

Het doel van de opleiding is het vormen van beroepsverpleegkundigen op bachelor niveau die bevoegd zijn verpleegzorg te verlenen aan individuele personen, gezinnen en gemeenschappen. Het curriculum legt de nadruk op de toepassing van een kritisch onderzoeksproces, evidence-based practice (ebp), gedegen klinische en functionele oordelen, het bieden van leiderschap en het ontwikkelen van een visie op verpleegkunde. Doordat de student als verpleegkundige op hbo-niveau breed wordt opgeleid, kan deze binnen het verpleegkundig beroepsdomein in veel functies en werkvelden werkzaam zijn

Competentie gericht onderwijs

De opleiding is er tevens op gericht bij studenten specifieke competenties te ontwikkelen die de grondslag vormen voor de uitoefening van een toekomstige leiderschapsfunctie op operationeel en tactisch niveau in de gezondheidssector in Suriname

 

Duur en structuur van de opleiding

1. Type opleiding: voltijds

2. Duur:

Instroom collegejaar 1: 4 jaar

Instroom collegejaar 2: 3 jaar

3. Opzet: theorie en praktijk (meerdere klinische stages)

4. Lesdagen en – tijden:

Collegejaar 1: maandag t/m vrijdag 16.30u. – 21.00u.

Collegejaar 2: maandag t/m vrijdag 16.30u. – 21.00u.

Opmerking: afhankelijk van het rooster kan er per periode één (1) collegevrije dag zijn.

Toelatingseisen

 • Een ieder die in het bezit is van een VWO-, HAVO- of een MBO-diploma kan worden toegelaten tot de opleiding. Het MBO diploma is op basis van de CARICOM kwalificatie op niveau 3. Zij starten in het eerste jaar.
 • Personen in het bezit van een MBO Verpleegkunde diploma starten in het tweede jaar.                                             Een bevestigingsbrief van de werkgever is geen vereiste meer. De student is wel zelf verantwoordelijk voor het overleg met de werkgever omtrent de stage periode waarin de praktijk-/werkopdrachten uitgevoerd dienen te worden.
 • Naast personen met deze diploma’s kunnen personen met andere diploma’s c.q. bijzondere kwalificaties ook toegelaten worden tot de opleiding.  In onderstaande tabel een overzicht van de toelatingsvereisten voor de opleiding.

 

Mbo diploma Toelaatbaar
Profiel / Pakket P 1 P 2 R
Havo en gelijkgestelden Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar  

 

Profiel / Pakket P Q1 Q 2 S
Vwo Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar
Hbo- of wo-propedeuse en hbo- of wo-bachelor Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de toelaatbaarheid met havo- en vwo-diploma’s die voldoen aan de geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket
MBO-V Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar
Overige (buitenlandse) diploma’s Heeft de student een andere (buitenlandse) diploma dat hierboven niet is genoemd, dan moet het diploma gewaardeerd worden door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.
Deficiëntieprogramma

 

N.V.T.
 

Taal eis 

 

Mocht in de toekomst de opleiding te maken krijgen met buitenlandse studenten uit de regio dan is ontwikkeling van een taaltoets relevant.

 

 

Kosten opleiding*:

Per leerjaar circa SRD 6.500

Totaal prijs 4 jaren circa SRD 26.000

(*prijswijzigingen voorbehouden)

 

Aantal studenten per jaar:

Collegejaar 1: 25 – max. 30 studenten.

Collegejaar 2: max. 25 studenten.

Voorlichtingsdag

Wordt nader bekend gemaakt.

Introductiedagen

Wordt nader bekend gemaakt.

 

Onderscheid tussen MBO Verpleegkunde en HBO Verpleegkunde
HBO Verpleegkunde MBO Verpleegkunde
 1. Levert zorg in complexe zorgsituaties

 

 1. Vooral wanneer protocollen en richtlijnen geen houvast bieden

 

 1. Klinisch redeneren

 

 1. Is de regisseur in zorgsituaties

 

 1. Meer betrokkenheid besluitvormingsproces met o.a. de arts

 

 1. Ontwikkelt kwaliteitszorg

 

 1. Neemt initiatief tot nieuwe en betere zorgmethodes

 

 1. Zelfstandige bevoegdheid

 

 1. Begeleidt en coacht collega zorgverleners

 

 1. Levert zorg in beperkt complexe zorgsituaties

 

 1. Voornamelijk handelen via protocollen en richtlijnen

 

 1. Voornamelijk uitvoerende zorgtaken

 

 1. Moet voornamelijk observeren monitoren en tijdig signaleren over de toestand van de patiënt

 

 1. Voert kwaliteitszorg uit

 

 1. Begeleidt collega zorgverleners

 

 

Schrijf je in http://www.covab.sr/inschrijfformulier/

 

Uiterlijke aanmeldingsdatum: vrijdag 26 mei 2017

Teach – in: Woensdag 07 juni 2017 om 17:00u

Start opleiding: maandag 19 juni 2017