Missie

Onze missie

Het EFS College COVAB is het kenniscentrum dat zorgzame en professionele gezondheidswerkers gereedmaakt, die op basis van hoge ethische normen en waarden zich committeren om:

  • met behulp van evidence-based practices, leiderschap en interdisciplinaire samenwerking de gezondheid van lokale, regionale en internationale gemeenschappen te handhaven en te herstellen,
  • individueel en collectief optimaal te functioneren in hun professionele rollen in een tijd van globalisatie, snel ingrijpende technologische en sociale veranderingen,
  • het concept van “lifelong learning”, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en praktijk te hanteren om competent te zijn en te blijven naar gelang het beroep zich ontwikkelt.