COVAB kwartaalmagazine – We Nurse

We Nurse is het kwartaalmagazine waaron wij ontwikkelingen in de Surinaamse zorgsector aanhalen, maar vooral over onze opleidingen en hoe die zich ontwikkelen.

Download We Nurse