Over ons

Op 01 september 1982 werd opgericht de Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB (lees: EFS College COVAB). Het EFS College COVAB is een instelling voor het verpleegkundig beroepsonderwijs in Suriname, welke ernaar streeft haar studenten volledig toe te rusten om hun toekomstig beroep zo goed mogelijk inhoud te geven. De gevarieerde bevolking van Suriname bepaalt mede het karakter van de opleiding en vormt een weerspiegeling van de Surinaamse samenleving. Het EFS College COVAB heeft als leidraad de filosofie van het verpleegkundig onderwijs, waarin onder meer het volgende is gesteld.

Wij geloven dat:
Sociale en economische factoren in sterke mate de individuele gezondheidszorg beïnvloeden.
Een opleiding voor het verpleegkundig onderwijs belangrijk is om verpleegkundigen klaar te maken om verantwoordelijkheden te accepteren, het leven te beschermen, het lijden te verzachten, ziekten te voorkomen en voorlichting te verstrekken;
Verpleegkunde een professioneel beroep is;
Een verpleegkundige functioneert als zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar en kwaliteitsbevorderaar in elke gezondheidsorganisatie.
Het verpleegkundig onderwijs stelt studenten in staat kennis, vaardigheden, attitudes (oftewel competenties) en probleemoplossende technieken te verwerven die nodig zijn om de cliënt/zorgvrager bij te staan. Gedurende de afgelopen jaren is er een nationaal curriculum voor het basis verpleegkundig programma ontwikkeld. Terwijl het EFS College COVAB (toen COVAB) startte met het basis verpleegkundig programma, zijn er verschillende aanverwante programma’s ontwikkeld op verschillende niveaus. De filosofie bij de start van COVAB om het verpleegkundig onderwijs te centraliseren is veranderd, daarom is zij in 2011 gestart met een dependance in Nickerie. De decentralisatie heeft als achtergrond de groeiende vraag naar opleidingen van verpleegkundigen en de eisen opgenomen in de millennium-/ duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals 2015).

Dependance in het district Nickerie
In het belang van decentralisatie vond op 08 januari 2011 de opening plaats van het EFS College COVAB dependance in het district Nickerie. De oprichting van dit departement was voor de Nickeriaanse gemeenschap en in het bijzonder de studenten in spe, een bijzondere aanwinst daar, zij de lange afstand naar Paramaribo niet meer hoefden af te leggen. Onder leiding van de coördinator Ryda Kajansie, die administratief bijgestaan wordt door enkele medewerkers, startte de opleiding met 25 studenten voor de basis opleiding verpleegkunde. Deze studenten waren afkomstig van het Streekziekenhuis Nickerie, de Regionale Gezondheidsdienst en het Psychiatrisch Centrum Suriname.

De locatie
Aangezien het EFS College COVAB niet beschikte over eigen geschikte ruimten in Nickerie, werd er voor het volgen van de theorielessen gebruik gemaakt van 2 afgehuurde leslokalen en 1 kantoorruimte van de Al-Anshor school voor Islamitische studie aan de verlengde Narpalstraat 25.

Voor de praktijklessen werd er gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor ingericht lokaal van het NATIN Nickerie. Zoals zij beloofd hadden bij de aanvang van hun opleiding rondde 21 van de 25 studenten uit de eerste groep hun studie succesvol af. Op 10 juli 2015 leverde ons dependance in Nickerie de eerste groep verpleegkundigen af (5 heren en 16 dames). Dit mag aangemerkt worden als een historische gebeurtenis. Voor het eerst in de geschiedenis van het verpleegkundig onderwijs; opgeleidt in Nickerie voor Nickerie!
Vanaf de opening van ons dependance tot op heden is er een opmerkelijke groei en ontwikkeling te merken. Het aantal studenten is toegenomen.

Eigen locatie en verhuizing
Het streven naar een eigen locatie is vanaf de oprichting van het dependance te Nickerie een high priority doelstelling geweest. Dit voor onder andere een efficiënte en kostenbesparende bedrijfsvoering. Het Dr. Lachmipersad Streekziekenhuis Nickerie heeft, op het complex van hun nieuwbouw, het parkeerterrein voor bepaalde tijd beschikbaar gesteld aan het EFS College COVAB. Wij zijn hen daar uiteraard zeer erkentelijk voor! Na de uitvoering van een uitgebreid en intensief verhuisplan, starten wij in speciaal ingerichte containerlokalen, per ingaande 05 oktober 2015 de lessen van het dependance te Nickerie op ons nieuwe locatie aan de Annastraat 25.
De nieuwe locatie heeft 2 leslokalen, 1 praktijklokaal en 1 kantoorruimte. Verder is de ligging ietwat centraal; dichtbij het centrum en op loopafstand van de standplaats van het openbaar vervoer. De lestijden – en dagen zijn niet gewijzigd: 7.00u-13.30u en 14.00u-20.30u
Wij zeggen met trots:Proficiat!