We Nurse

We Nurse is een uitgave van het EFS College COVAB. Het magazine werpt een scherpe blik op de nieuwste ontwikkelingen binnen de Surinaamse zorgsector. Ook wordt er telkens de opleidings-mogelijkheden belicht. Zo kunnen beroepsbeoefenaars, studenten en andere lezers van elkaar leren bij de uitvoering van hun werk of tijdens hun studie. Dat is precies het doel van dit magazine: kennis uitwisselen en van elkaar leren.

Editie 1 | Januari – Maart 2020

Editie 2 | April – Juni 2020

Editie 3 | Juli – September 2020